CUBEicon/36/flexible

Company leasing application

1 2 3 4

Perkamas turtas

Pageidaujamos finansavimo sąlygos

Informacija apie įmonę

Įmonės akcininkai

  1. Perkamas turtas
  2. Pageidaujamos finansavimo sąlygos
  3. Informacija apie įmonę
  4. Įmonės akcininkai
* Privalomi tekstiniai laukai
Add commercial offer
EUR

Down payment*

EUR

Term*

Resid value

%
EUR

Company shareholders

%
%
Delete

Nurodykite fizinius asmenis, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja įmonę (klientą) – juridinį asmenį, tiesiogiai turėdami ar kontroliuodami 25 procentus ir daugiau akcijų (kapitalo, turto ar kt.) ar balsavimo teisių.

%
%
Delete

Ar akcininkas(-ai) arba akcininkų artimieji šeimos nariai, arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis(-ys) asmuo(-enys)*?

Add financial statements

Dep and amort

EUR
EUR
EUR
Add creditor docs
EUR
Year/month/day
%
EUR
Year/month/day
%
Delete
Add debtors files
EUR
EUR
EUR
EUR
Delete
Attach creditors data
EUR
EUR
EUR
EUR
Delete

Aš sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo veiklą ir siūlomas paslaugas bei draudimo bendrovių ir (ar) draudimo brokerių bendrovių teikiamų draudimo paslaugų pasiūlymus

Patvirtinu, kad pateikta informacija yra išsami, galiojanti, teisinga ir atitinkanti tikrovę, bei pateikdamas šią paraišką sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie klientą ir jo atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto arešto aktų registrą, Hipotekos registrą, sutarčių registrą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Pateikdamas šią paraišką sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas“ perduotų gautus duomenis kitoms Citadele grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims, kai to reikia SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas“ teisėtam interesui užtikrinti. Jeigu ši paraiška yra pateikiama netiesiogiai per SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo įgaliotą asmenį, sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas įgaliotas asmuo savo pasirinktais kanalais pateiktų šioje paraiškoje esančius mano duomenis ir kitą informaciją SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialui.