CUBEicon/36/flexible

Līzings PO*

*papildu opcijas

tikai

29€ mēnesī

Piedāvājums privātpersonām

 • jauniem klientiem, slēdzot līzinga līgumu uz 4 un vairāk gadiem;

 • esošiem klientiem, kam atlikušais līzinga termiņš ir 4 vai vairāk gadi;

 • pieejams tikai kā papildu pakalpojums klāt līzinga līgumam (max. automašīnas cena 70 000 EUR, t. sk. PVN).

Visas papildu opcijas

TIKAI par 29 EUR/mēn.

 • Riepu maiņa un uzglabāšana

  Nomaiņa un uzglabāšana visā līguma periodā, bet ne biežāk kā 2 reizes gadā.

  Iespēja veikt riepu nomaiņu un atstāt tās glabāšanai pie Citadele Leasing sadarbības partnera - SIA "Rīgas Riepu Centrs".  Kā izmantot šo, uzzini šeit. 

 • KASKO polisē iekļautā pašriska atlīdzināšana

  2 reizes līzinga periodā.

  Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, klientam ir iespēja pieprasīt Citadele Leasing apmaksāt automašīnas KASKO apdrošināšanas polisē norādīto pašrisku. Maksimālā summa - EUR 150 par katru reizi. Vairāk par pašriska kompensāciju uzzini šeit

 • Riepu un disku finansēšana

  Nepārsniedzot kopējo summu - 5% apmērā no automašīnas cenas.

  Klientam ir iespēja piefinansēt klāt automašīnas riepas un/ vai diskus ar procentu likmi, kā līzinga līgumā. Riepu un disku piegādātājam ir jābūt saskaņotam ar Citadele Leasing. Vairāk par nosacījumiem riepu un/ vai disku finansēšanai uzzini šeit

 • Zaudējumu kompensēšana

  Sākot ar otro līguma darbības gadu un ne vairāk kā 10% apmērā no finansēšanas summas.

  Gadījumā, ja notikusi automašīnas zādzība vai pilna tās bojāeja un automašīnas līzinga atlikums ir lielāks par KASKO apdrošināšanas kompensāciju, Citadele Leasing noraksta starpību, līdz ar to, klientam tā nav jāmaksā. Vairāk par zaudējumu kompensācijas nosacījumiem uzzini šeit

 • Kredītbrīvdienas

  Sākot ar otro līguma darbības gadu.

  Klientam ir iespēja izmantot kredītbrīvdienas pamatsummas maksājumam uz termiņu līdz 3 mēnešiem, maksājot tikai procentus. Procentu likme paliek nemainīga, papildu administrēšanas komisija par izmaiņām līgumā netiek aprēķināta. 

 • Administrēšanas maksas atcelšana nākamā auto iegādei līzingā

  Ietaupījums 1.5% no automašīnas cenas, slēdzot nākamo līzinga līgumu.

  Gadījumā, ja klients nav izmantojis zaudējumu kompensēšanu, bet ir veicis līzinga pamatsummas un komisijas maksu visā līzinga termiņā, beidzoties līzinga līgumam, sešu mēnešu laikā klientam ir iespēja noslēgt jaunu līzinga līgumu bez administrēšanas maksa (kas ir 1.5% apmērā no automašīnas cenas).