CUBEicon/36/flexible

Datu apstrāde

Citadele Leasing Privātuma politika

Šajā politikā mājaslapā www.citadeleleasing.lv Jūs uzzināsiet, kādu informāciju mēs par Jums ievācam, ko mēs ar to darām un kādos gadījumos mēs to atklājam citiem. Mēs vienmēr aizsargājam Jūsu informāciju un regulāri atjaunojam šo privātuma politiku. Mēs informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām privātuma politikā mūsu mājaslapā.

 • 1 . Kā mēs ievācam informāciju par Jums?

  Mēs ievācam informāciju par Jums gadījumos, kad:

  • Jūs lietojat mūsu mājaslapu vai tajā esošajās formās norādiet personas datus;
  • Jūs piesakāties līzingam, kredītam vai apdrošināšanai (turpmāk tekstā kopā saukti – līzings) vai tos atmaksājat;
  • Jūs nespējat atmaksāt Jūsu uzņemtās saistības.

  1.1. Kas ir personas dati, ko Jūs sniedzat:

  • Vārds, uzvārds, personas kods;
  • Pasta  un deklarētā dzīvesvietas adrese;
  • Mobilā tālruņa numurs;
  • Darba devējs, amats, nodarbinātības ilgums;
  • E-pasta adrese;
  • Ikmēneša neto ienākumi;
  • Ikmēneša izdevumi;
  • Papildu ienākumu avoti;
  • Informācija par citām esošajām saistībām;
  • Bankas konta numurs;
  • Bankas konta izraksts par pēdējiem 12 mēnešiem;
  • Valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apjoms par pēdējiem 6 mēnešiem;
  • Attiecības ar politiski nozīmīgām personām.

  1.2. Informācija, ko mēs par Jums saņemam: 

  1.2.1. Kredītvēsture

  Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu mūsu pienākums ir izvērtēt Jūsu maksātspēju brīdī, kad mēs saņemam līzinga pieteikumu. Mēs saņemam informāciju no kredītu reģistriem, lai izvērtētu Jūsu maksātspēju.

  1.2.2. Citadeles grupas sabiedrību sniegtā informācija

  Kā Citadeles grupas sabiedrība, mēs varam saņemt līzinga pieteikumus no citām Citadeles grupas sabiedrībām un tos izskatīt, ievērojot šajā privātuma politikā paredzētos nosacījumus Jūsu personas datu apstrādei.

  Mēs varam saņemt informāciju no citām Citadeles grupas sabiedrībām, lai mazinātu vai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas, starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas, krāpniecisku darbību un citus Citadeles grupas riskus. Arī šajā gadījumā Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ievērojot normatīvo aktu prasības un šajā privātuma politikā paredzētos nosacījumus Jūsu personas datu apstrādei.

  1.2.3. Darbības mūsu mājaslapā

  Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un mūsu mājaslapas ātrumu, kā arī aizdevuma piešķiršanas procesu, mēs, kopā ar mūsu sadarbības partneriem, ievācam anonīmas sīkdatnes (cookies) un uzglabājam tās ne ilgāk par 12 mēnešiem. Šī informācija ir anonīma.

 • 2 . Kāpēc mēs ievācam informāciju par Jums?

  Kādu informāciju un kādiem mērķiem mēs to ievācam, skatīt šeit

 • 3 . Kā mēs analizējam Jūsu datus?

  Mēs pārliecināmies, ka Jūs rīkojaties godprātīgi un izvērtējam Jūsu maksātspēju ar automatizētiem līdzekļiem, lai izsniegtu Jums līzingu pēc iespējas ātrāk. Tas ļauj mums izlemt, vai mēs izsniegsim Jums finansējumu, kādā apmērā un uz kādiem nosacījumiem. Tas Jums ir izdevīgi, jo mēs varam ņemt vērā individuālu informāciju par Jums un pielāgot līzinga nosacījumus Jūsu vajadzībām. Zemāk aprakstītais process aizņems aptuveni 2 darba dienas. Diemžēl, ja Jūs nepiekrītat automātiskai lēmuma pieņemšanas procedūrai, kas ir aprakstīta zemāk, mēs nevarēsim izvērtēt Jūsu maksātspēju, izstrādāt līzinga nosacījumus un izsniegt Jums finansējumu.

  Līzinga izsniegšanas un līzinga nosacījumu noteikšanas procesā mēs izmantojam algoritmu, pēc kura mēs analizējam Jūsu informāciju saskaņā ar SIA “Citadele Leasing” patērētāju finansēšanas procedūru. Ja mums ir nepieciešams atteikt Jums līzinga piešķiršanu, Jūs varat pieprasīt atteikuma skaidrojumu, kā tas ir noteikts 6. punktā.

  Ja jūs vēlaties zināt, kādu informāciju mēs esam saņēmuši no kredītu reģistriem un parādnieku datu bāzēm, lūdzu, sazinieties ar informācijas turētājiem:

  • SIA "CREFO rating", Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013
  • Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Rīgā - Kr. Valdemāra ielā 1b vai Liepājā - Teātra ielā 3
  • AS "Kredītinformācijas birojs", Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019. 
 • 4 . Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

  Mēs esam ieviesuši dažādus rīkus un pakalpojumus, kas veicina mūsu sadarbību un padara mūsu komunikāciju ātrāku. Tādēļ mēs atklājam:

  • Jūsu līguma un kontaktinformāciju automašīnu dīleriem, kas ir iesnieguši Jūsu līzinga pieteikumu mums;
  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu transportlīdzekļu un iekārtu reģistrācijas iestādēm, piemēram, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija un VAS Tehniskās uzraudzības aģentūra;
  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu apdrošināšanas sabiedrībām, ja Jūs esat apliecinājis, ka vēlaties saņemt apdrošināšanas piedāvājumu līzinga objektam;
  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu un aktuālo maksājumu informāciju AS “CREFO rating”, AS “Kredītinformācijas birojs”, kā arī Latvijas bankas kredītu reģistram saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Kredītu reģistra likumu;
  • Informāciju par Jums, kas atrodama līzinga dokumentācijas failā, arhivēšanas un parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem;
  • Jūsu kontaktinformāciju komunikācijas un IT pakalpojumu sniedzējiem līzinga administrēšanai;
  • Informāciju par Jūsu pieprasījumiem un sūdzībām, mūsu mātes uzņēmumam AS “Citadele banka”;
  • Informāciju par dažāda veida incidentiem (piem., kad esam konstatējuši likuma pārkāpumus), mūsu mātes uzņēmumam AS “Citadele banka”;
  • Informāciju par Jūsu datu pārbaudi saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu AS “Citadele banka” un tās citām meitas sabiedrībām pārbaudes veikšanai vai konstatēto risku mazināšanai vai novēršanai;
  • Ja Jūs esat piekritis reklāmas saņemšanai, tad mēs varam nodot Jūsu personas datus mūsu mātes uzņēmumam AS “Citadele banka”.

  Ja Jūs neatmaksājat līzingu saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem un pēc mūsu atgādinājumiem, mēs lemsim par nepieciešamu piesaistīt ekspertus, lai piedzītu Jūsu parādu. Šajā gadījumā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses naudas atgūšanai. Ja mēs izlemjam nodot Jūsu parādu parāda piedziņas kompānijai, mēs iesniegsim viņiem Jūsu vārdu, uzvārdu, visu kontaktinformāciju, līzinga līguma kopiju un tā jebkurus pielikumus, kā arī informāciju par visiem iepriekšējiem maksājumiem.

 • 5 . Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

  Mēs esam ieviesuši stingru IT infrastruktūras lietošanas un piekļuves politiku, kas ir balstīta uz “nepieciešams zināt” un mazāk priviliģētas piekļuves principiem. Mēs šifrējam personu datus, izmantojam ugunsmūrus, ielaušanās konstatēšanas un novēršanas sistēmas, lai nodrošinātu, ka visi Jūsu personu dati ir konfidenciāli un droši. Mēs regulāri testējam mūsu sistēmas un pārskatām piemērojamās politikas, lai pārliecinātos, ka mūsu IT drošības pasākumi ir vienu soli priekšā visa veida riskiem.

  Mēs dzēšam Jūsu personīgos datus saskaņā ar šīs Privātuma politikas 2. nodaļas noteikumiem. Ja Jūs neesat sasniedzis 13 gadu vecumu, bet esat aizpildījis līzinga pieteikumu, mūsu sistēma noraidīs visu informāciju par Jums un nesaglabās to. Ja līzinga līgums ar Jums netiek parakstīts, mēs izdzēsīsim Jūsu datus pēc 5 gadiem saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu.

 • 6 . Kādas ir Jūsu tiesības?

  Mēs apstrādājam Jūsu datus, tādēļ Jūs varat noskaidrot, ko mēs darām ar tiem un kā apstrādājam, un dažos gadījumos Jūs varat lūgt tos apstrādāt mazākā apjomā. Jūs varat:

  • Bez maksas saņemt savus personas datus, kas ir mūsu rīcībā, noskaidrot šo datu apstrādes iemeslus un pamatojumu;
  • Bez maksas atteikties saņemt mūsu reklāmas sūtījumus;
  • Bez maksas mainīt savu kontaktinformāciju;
  • Bez maksas iesniegt atjaunotu informāciju par saviem ienākumiem un izdevumiem;
  • Bez maksas lūgt mūs neizmantot noteiktu informāciju par Jums;
  • Bez maksas saņemt informāciju par sevi, ko mēs apstrādājam xml formātā;
  • Bez maksas pieprasīt dzēst savus datus no mūsu datubāzēm;
  • Saņemt skaidrojumu līzinga atteikumam.

  SIA “Citadele Leasing”, reģistrēta Latvijas Republikā, adrese Mūkusalas ielā 41, Rīgā, LV-1004, Latvija, ir atbildīga par Jūsu datu apstrādi. Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem attiecībā uz to, kā Citadele Leasing izmanto Jūsu informāciju. Jūs varat sazināties ar viņu, nosūtot e-pastu uz privacy@citadeleleasing.lv . Lūdzu, aprakstiet problēmas pēc iespējas detalizētāk. Atbilde tiks Jums sniegta 30 dienu laikā.

  Mūsu darbības personas datu aizsardzības jomā uzrauga Valsts Datu inspekcija. Pirms Jūs vēršaties inspekcijā pēc padoma vai ar sūdzību, mēs iesakām Jums sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu, ka Jūsu pieprasījums tiek izskatīts pēc iespējas ātrāk.