CUBEicon/36/flexible

Datu apstrāde

SIA "Citadele Leasing" privātuma politika

Spēkā no 01.01.2023.

SIA "Citadele Leasing" privātuma politika (spēkā līdz 31.12.2022)

Šajā politikā mājaslapā www.citadeleleasing.lv Jūs uzzināsiet, kādu informāciju mēs par Jums ievācam, ko mēs ar to darām un kādos gadījumos mēs to atklājam citiem. Mēs vienmēr aizsargājam Jūsu informāciju un regulāri atjaunojam šo privātuma politiku. Mēs informēsim Jūs par jebkurām izmaiņām privātuma politikā mūsu mājaslapā, kā arī būtisku izmaiņu gadījumā paziņosim par izmaiņām Jūsu e-pastā, dodot 3 darbadienas laika, lai ar izmaiņām iepazītos pirms to spēkā stāšanās. SIA “Citadele Leasing”, reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru: 40003423085, adrese Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, ir atbildīga par Jūsu datu apstrādi.

 • 1 . Kā mēs ievācam informāciju par Jums?

  Mēs ievācam informāciju par Jums gadījumos, kad:

  • Jūs lietojat mūsu mājaslapu vai tajā esošajās formās norādiet personas datus;
  • Jūs piesakāties līzingam, kredītam vai apdrošināšanai (turpmāk tekstā kopā saukti – līzings) vai tos atmaksājat;
  • Jūs esat līzinga ņēmēja līdzaizņēmējs;
  • Jūs galvojat par līzinga ņēmēja saistībām;
  • Jūs nespējat atmaksāt Jūsu uzņemtās saistības.

  1.1. Kas ir personas dati, ko Jūs sniedzat:

  • Vārds, uzvārds, personas kods;
  • Pasta un deklarētā dzīvesvietas adrese;
  • Mobilā tālruņa numurs;
  • Darba devējs, amats, nodarbinātības ilgums;
  • E-pasta adrese;
  • Ikmēneša neto ienākumi;
  • Ikmēneša izdevumi;
  • Papildu ienākumu avoti;
  • Informācija par citām esošajām saistībām;
  • Bankas konta numurs;
  • Bankas konta izraksts par pēdējiem 12 mēnešiem;
  • Valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu apjoms par pēdējiem 6 mēnešiem;
  • Ģimenes stāvoklis un apgādājamo skaits;
  • ID vai pases kopija;
  • Attiecības ar politiski nozīmīgām personām.

  1.2. Informācija, ko mēs par Jums saņemam: 

  1.2.1. Kredītvēsture

  Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu mūsu pienākums ir izvērtēt Jūsu maksātspēju brīdī, kad mēs saņemam līzinga pieteikumu. Mēs saņemam informāciju no kredītu reģistriem, lai izvērtētu Jūsu maksātspēju.

  1.2.2. Citadeles grupas sabiedrību sniegtā informācija

  Kā Citadeles grupas sabiedrība, mēs varam saņemt līzinga pieteikumus no citām Citadeles grupas sabiedrībām un tos izskatīt, ievērojot šajā privātuma politikā paredzētos nosacījumus Jūsu personas datu apstrādei. Tāpat, nodrošinot līzinga pieteikuma virzību, no citām Citadeles grupas sabiedrībām mēs varam saņemt informāciju, kas nepieciešama līzinga pieteikuma izskatīšanai un apstiprināšanai.

  Mēs varam saņemt informāciju no citām Citadeles grupas sabiedrībām, lai mazinātu vai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas, starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanas, krāpniecisku darbību un citus Citadeles grupas riskus. Arī šajā gadījumā mēs Jūsu personas datus apstrādāsim, ievērojot normatīvo aktu prasības un šajā privātuma politikā paredzētos nosacījumus Jūsu personas datu apstrādei.

  1.2.3. Darbības mūsu mājaslapā

  Lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un mūsu mājaslapas ātrumu, kā arī aizdevuma piešķiršanas procesu, mēs, kopā ar mūsu sadarbības partneriem, ievācam anonīmas sīkdatnes (cookies) un uzglabājam tās ne ilgāk par 12 mēnešiem. Šī informācija ir anonīma.

 • 2 . Kāpēc mēs apstrādājam informāciju par Jums?

  Mēs apstrādājam informāciju par potenciālajiem un esošajiem klientiem, kā arī klientu līdzaizņēmējiem vai galvotājiem šādiem mērķiem:

   

 • 3 . Kā mēs analizējam Jūsu datus?

  Mēs pārliecināmies, ka Jūs rīkojaties godprātīgi un izvērtējam Jūsu maksātspēju ar automatizētiem līdzekļiem, lai izsniegtu Jums līzingu pēc iespējas ātrāk. Tas ļauj mums izlemt, vai mēs izsniegsim Jums finansējumu, kādā apmērā un uz kādiem nosacījumiem. Tas Jums ir izdevīgi, jo mēs varam ņemt vērā individuālu informāciju par Jums un pielāgot līzinga nosacījumus Jūsu vajadzībām. Zemāk aprakstītais process aizņems aptuveni 2 darbadienas. Diemžēl, ja Jūs nepiekrītat automatizēta individuālu lēmumu pieņemšanas procedūrai, kas ir aprakstīta zemāk, mēs nevarēsim izvērtēt Jūsu maksātspēju, izstrādāt līzinga nosacījumus un izsniegt Jums finansējumu.

  Līzinga izsniegšanas un līzinga nosacījumu noteikšanas procesā mēs izmantojam algoritmu, pēc kura mēs analizējam Jūsu informāciju saskaņā ar SIA "Citadele Leasing" patērētāju finansēšanas procedūru. Ja mums ir nepieciešams atteikt Jums līzinga piešķiršanu, Jūs varat pieprasīt atteikuma skaidrojumu, kā tas ir noteikts 8. sadaļā.

  Jūsu kredītspējas izvērtēšanai, mēs saņemam informāciju no šādiem kredītu vai kredītinformācijas reģistriem:

  • AS “CREFO rating”, Skanstes iela 50, Rīga, LV – 1013
  • Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Rīgā - K. Valdemāra ielā 1b un Liepājā - Teātra ielā 3
  • AS “Kredītinformācijas birojs”, Grēdu iela 4a, Rīga, LV-1019
 • 4 . Kam mēs izpaužam Jūsu informāciju?

  Mēs esam ieviesuši dažādus rīkus un pakalpojumus, kas veicina mūsu sadarbību un padara mūsu komunikāciju ātrāku. Tādēļ mēs atklājam:

  • Jūsu līguma un kontaktinformāciju automašīnu tirgotājiem, kas ir iesnieguši Jūsu līzinga pieteikumu mums;

  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu transportlīdzekļu un iekārtu reģistrācijas iestādēm, piemēram, VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija un VAS Tehniskās uzraudzības aģentūra;

  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu SIA “CL Insurance Broker” un apdrošināšanas sabiedrībām, ja Jūs esat apliecinājis, ka vēlaties saņemt apdrošināšanas piedāvājumu līzinga objektam vai minēto datu atklāšana SIA “CL Insurance Broker” un apdrošināšanas sabiedrībām, kuras ir uzskaitītas SIA “CL Insurance Broker” Privātuma politikā, ir nepieciešama līzinga līguma noteikumu izpildei;

  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, aktuālo maksājumu informāciju un līguma informāciju AS “Citadele banka”, lai nodrošinātu mums attālinātās klientu apkalpošanas pakalpojumus (piemēram, Jūsu zvanu vai elektroniskās sarakstes apkalpošanu);

  • Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu un aktuālo maksājumu informāciju AS “CREFO rating”, AS “Kredītinformācijas birojs”, kā arī Latvijas bankas kredītu reģistram saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Kredītinformācijas biroju likumu un Kredītu reģistra likumu;

  • Informāciju par Jums, kas atrodama līzinga dokumentācijas failā, debitoru uzraudzības, tiesvedības atbalsta un parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī arhivēšanas pakalpojumu sniedzējiem;

  • Jūsu kontaktinformāciju komunikācijas un IT pakalpojumu sniedzējiem līzinga administrēšanai;

  • Informāciju par Jūsu pieprasījumiem un sūdzībām, mūsu mātes sabiedrībai AS “Citadele banka”;

  • Informāciju par Jūsu datu pārbaudi saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu AS “Citadele banka” un tās citām meitas sabiedrībām pārbaudes veikšanai vai konstatēto risku mazināšanai vai novēršanai;

  • Informāciju par Jūsu maksājumu saistībām, maksātspēju raksturojošo informāciju, līguma informāciju, kā arī informāciju, kas saistīta ar līguma izpildi, AS “Citadele banka” dažāda veida riska faktoru skaitliskai aprēķināšanai un izvērtēšanai, kā arī dažāda veida ziņošanas pienākumu izpildīšanai, kurus noteic uzraudzības iestāžu vai finanšu investīciju institūciju regulatīvās prasības;
  • informāciju par Jūsu pieprasījumiem un sūdzībām, kā arī informāciju par dažāda veida incidentiem (piem., incidentiem, kas saistīti ar iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darbību, datu aizsardzības pārkāpumiem), ja tādi konstatēti, AS “Citadele banka”, lai nodrošinātu risku pārvaldību Citadeles grupas līmenī un uzlabotu pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas kvalitāti;

  • Ja Jūs esat piekritis reklāmas saņemšanai, tad mēs varam nodot Jūsu personas datus Citadele grupas sabiedrībām: AS “Citadele banka”, AAS “CBL Life”, AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, IPAS “CBL Asset Management”, SIA “Citadele Factoring”, SIA “CL Insurance Broker”, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010.

  Ja Jūs neatmaksājat līzingu saskaņā ar līzinga līguma noteikumiem un pēc mūsu atgādinājumiem, mēs lemsim par nepieciešamu piesaistīt ekspertus, lai atgūtu Jūsu parādu. Šajā gadījumā mēs apstrādāsim Jūsu personas datus, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses naudas atgūšanai. Ja mēs izlemjam nodot Jūsu parādu parāda piedziņas kompānijai, mēs iesniegsim viņiem Jūsu vārdu, uzvārdu, visu kontaktinformāciju, līzinga līguma kopiju un tā jebkurus pielikumus, kā arī informāciju par visiem iepriekšējiem maksājumiem un citu informāciju, kas var veicināt parāda atgūšanu.

 • 5 . Kā mēs apstrādājam Jūsu informāciju, sūtot Jums individuālus paziņojumus un piedāvājumus?

  Turpmāk minētos paziņojumus un piedāvājumus, t.sk. personalizētos piedāvājumus, personīgos kreditēšanas limitu piedāvājumus, mēs vai jebkurš no Citadeles grupas sabiedrībām Jums sagatavos un laiku pa laikam nosūtīs, ja Jūs būsiet snieguši savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei mūsu mājaslapā, līzinga pieteikumā vai vienotajā piekrišanas formā.

  Atbilstoši  Jūsu sniegtajai piekrišanai, mēs sūtīsim Jums:

  • aktuālu informāciju par Citadeles grupas sabiedrību sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, piemēram, konta atvēršana, maksājumu kartes noformēšana; noguldījumu pakalpojumiem; kredīta pakalpojumiem; līzinga pakalpojumiem; apdrošināšanas  pakalpojumiem; finanšu instrumentu pakalpojumiem u.c. pakalpojumiem un ar tiem saistītos piedāvājumus, t.sk. personalizētus piedāvājumus klientu lojalitātes programmu ietvaros;

  • cita veida paziņojumus, kas saistīti ar iespējām piedalīties mūsu organizētajos konkursos, izlozēs, loterijās, akcijās un citos klientiem paredzētajos pasākumos; apsveikumiem tavā dzimšanas, vārda dienā un citos svētkos (piemēram, Valsts neatkarības svētkos, Lieldienās, Ziemassvētkos, Līgo svētkos un citos svētkos); mūsu sniegtajiem komentāriem par aktualitātēm Latvijas un pasaules ekonomikā; iespējām paust savu viedokli par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un apkalpošanas kvalitāti, piedaloties mūsu organizētajās klientu aptaujās; sociālās atbildības un atbalsta projektiem; mūsu finanšu rādītājiem, apbalvojumiem, īpašiem notikumiem;

  • aktuālu informāciju par tev personīgi pieejamiem kreditēšanas limitiem (piemēram, maksājumu karšu kredītlimiti, patēriņa kredīts, līzinga piedāvājums), kurus, izvērtējot tavas finanšu iespējas, sagatavos AS “Citadele banka” finanšu un/vai SIA “Citadele Leasing” konsultanti.

  Lai saņemtu paziņojumus un piedāvājumus, tostarp personalizētus piedāvājumus un personīgo kreditēšanas limitu piedāvājumus, Jūsu personas datus, neskaitot mūs, apstrādās šādi Citadeles grupas sabiedrības kā individuāli vai kopīgi personas datu pārziņi: AS Citadele banka, reģistrācijas numurs: 40103303559, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, “CBL Life” apdrošināšanas akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs: 40003786859, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Akciju sabiedrība “CBL Atklātais pensiju fonds”, reģistrācijas numurs: 40003397312, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, “CBL Asset Management” Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs: 40003577500, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, SIA “Citadele Factoring”, reģistrācijas Nr. 50003760921, adrese Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, SIA “CL Insurance Broker”, reģistrācijas numurs: 40003983430, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010. Savukārt, lai saņemtu personīgo kreditēšanas limitu piedāvājumu, Jūsu personas datus apstrādāsim mēs un AS Citadele banka.

  Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu paziņojumu un piedāvājumu saņemšanai, rakstot mums uz e-pastu: privacy@citadeleleasing.lv . Pēc piekrišanas atsaukšanas, mēs pārtrauksim Jūsu personas datu apstrādi komerciālu paziņojumu un piedāvājumu sagatavošanai un sūtīšanai. Piekrišanas/-u atsaukums neietekmēs Jūsu personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

  Ar detalizētu informāciju par Jūsu tiesībām, t.sk. atteikuma tiesībām, un savu personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties Privātuma atrunā Personas datu apstrādei paziņojumu un piedāvājumu saņemšanai, kas izvietota www.citadele.lv.

 • 6 . Kā mēs apstrādājam Jūsu informāciju, piedāvājot Jums apdrošināšanas pakalpojumus?

  Līzinga objekta apdrošināšanu nodrošina Citadeles grupas sabiedrība SIA “CL Insurance Broker”, kas sadarbojas ar vairākiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ja mēs būsim saņēmuši Jūsu piekrišanu vai ja tas būs nepieciešams līguma noteikumu izpildei, mēs nodosim Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, personas kods) SIA “CL Insurance Broker” un apdrošināšanas sabiedrībām līzinga objekta apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai un līzinga objekta apdrošināšanas noformēšanai.

  Jūs jebkurā laikā varēsiet atsaukt savu piekrišanu, rakstot mums uz e-pastu: privacy@citadeleleasing.lv. Piekrišanas/-u atsaukums neietekmēs Jūsu personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukuma.

 • 7 . Kā mēs aizsargājam Jūsu informāciju?

  Mēs esam ieviesuši stingru IT infrastruktūras lietošanas un piekļuves politiku, kas ir balstīta uz “nepieciešams zināt” un mazāk priviliģētas piekļuves principiem. Mēs šifrējam personu datus, izmantojam ugunsmūrus, ielaušanās konstatēšanas un novēršanas sistēmas, lai nodrošinātu, ka visi Jūsu personu dati ir konfidenciāli un droši. Mēs regulāri testējam mūsu sistēmas un pārskatām piemērojamās politikas, lai pārliecinātos, ka mūsu IT drošības pasākumi ir vienu soli priekšā visa veida riskiem.

  Mēs dzēšam Jūsu personas datus saskaņā ar šīs privātuma politikas 2. sadaļas noteikumiem. Ja Jūs neesat sasniedzis 13 gadu vecumu, bet esat aizpildījis līzinga pieteikumu, mūsu sistēma noraidīs visu informāciju par Jums un nesaglabās to.

 • 8 . Kādas ir Jūsu tiesības?

  Mēs apstrādājam Jūsu datus, tādēļ Jūs varat noskaidrot, ko mēs darām ar tiem un kā apstrādājam. Jūs varat, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, bez maksas piekļūt saviem personas datiem, labot vai dzēst tos, ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, kā arī tos pārnest.

  Rakstisku pieprasījumu var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē, ierodoties pie mums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), kur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija saistībā ar Jūsu pieprasījuma iesniegšanu, t.sk. atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem;
  • pasta sūtījuma vai kurjera piegādes veidā, nosūtot/piegādājot to uz mūsu adresi, ievērojot to, ka mēs var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Jūsu identitātes apstiprināšanai;
  • elektroniskā pasta veidā uz lizings@citadele.lv, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu;
  • AS “Citadele banka” internetbankā vai mobilajā lietotnē, ja esat bankas klients, ievērojot to, ka šādā pieprasījumā ir norādīta Citadeles grupas sabiedrība, uz kuru pieprasījums attiecas.

  Tomēr, gadījumā, ja secināsim, ka Jūsu pieprasījumi regulāri atkārtojas, ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, mēs, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu (t.sk., darbinieku resursu izmaksas), atbilstoši apstiprinātam cenrādim, pieprasīsim no Jums saprātīgu maksu par Jūsu pieprasījuma izskatīšanu vai arī atteiksimies izpildīt Jūsu pieprasījumu, par to Jūs iepriekš informējot.

  Automatizētu individuāli pieņemtu lēmumu gadījumā Jums ir tiesības lūgt pārskatīt šādus lēmumus, piesaistot lēmuma pieņemšanā AS "Citadele banka" un/vai SIA “Citadele Leasing” darbiniekus. Šādu pieprasījumu iesniedz rakstiski Citadeles grupas sabiedrībai, kuras klients tu esi.

  SIA “Citadele Leasing”, reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru: 40003423085, adrese Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010, ir atbildīga par Jūsu datu apstrādi. Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem attiecībā uz to, kā SIA “Citadele Leasing” izmanto Jūsu informāciju. Jūs varat sazināties ar viņu, nosūtot e-pastu uz privacy@citadeleleasing.lv . Lūdzu, aprakstiet problēmas pēc iespējas detalizētāk. Atbilde tiks Jums sniegta 30 dienu laikā.

  Mūsu darbības personas datu aizsardzības jomā uzrauga Datu valsts inspekcija. Pirms Jūs vēršaties Datu valsts inspekcijā pēc padoma vai ar sūdzību, mēs iesakām Jums sazināties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, lai nodrošinātu, ka Jūsu pieprasījums tiek izskatīts pēc iespējas ātrāk.