CUBEicon/36/flexible

Industriālais līzings

Nepieciešamie dokumenti

līzinga noformēšanai

  • Pilns iepriekšējā finanšu gada pārskats

  • Operatīvā bilance un peļnas - zaudējumu aprēķins

  • Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija