CUBEicon/36/flexible

Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi un atbildes

Par pievienošanos Citadeles grupai

 • Vai man kaut kas mainīsies ar UniCredit Leasing noslēgtajā līzinga/ nomas līgumā?

  Nē, līzinga/ nomas līguma/-u nosacījumi paliek spēkā tādi, kādus tos paredz spēkā esošie, ar UniCredit Leasing noslēgtie, līgumi.

 • Vai man kā UniCredit Leasing klientam ir jāpārslēdz esošais līzinga/ nomas līgums?

  Nē, esošais/-ie līgums/-i nav jāpārslēdz.

 • Vai līdz ar UniCredit Leasing nosaukuma maiņu man būs jāmaina līzinga objekta tehniskā pase CSDD vai VTUA?

  Transportlīdzekļa tehniskā pase nav jāmaina, ja ar transportlīdzekli pārvietojaties ES vai EEZ teritorijā. Transportlīdzekļa tehniskā pase jāmaina tikai tādā gadījumā, ja Jums nepieciešama pilnvara izbraukšanai uz NVS valstīm vai citu ne ES valsti ar UniCredit Leasing piederošu transportlīdzekli. Šādā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņa veicama pirms izbraukšanas ar šo transportlīdzekli, un šos izdevumus segs UniCredit Leasing. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības maiņas gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot 6750200, lai precizētu atmaksas kārtību. 

  Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka 2018. gada septembrī spēkā stājās izmaiņas Krievijas Federācijas normatīvajos aktos, kas nosaka Krievijas robežas šķērsošanas kārtību ar līzingā iegādātu vieglo transportlīdzekli. Šķērsojot robežu, jāiemaksā ķīlas depozīts, kura apmērs atkarīgs no auto vecuma, dzinēja apjoma un tirgus vērtības. Ņemot to vērā, pirms plānojat doties uz Krieviju ar līzingā iegādātu auto, aicinām iepriekš sazināties ar Krievijas Federācijas Muitas dienestu, lai noskaidrotu nodevas apmēru un tās samaksas kārtību.

  Izsniedzot pilnvaru izbraukšanai uz NVS pēc klienta pieprasījuma, līzinga kompānija negarantē Krievijas Federācijas robežas šķērsošanu.

  Krievijas Federācijas Muitas dienests http://www.customs.ru 

  +7 (499) 449-7771

 • Vai UniCredit Leasing klienti arī turpmāk ikmēneša maksājumus varēs veikt uz Swedbank vai SEB kontu?

  Plānots, ka SEB un Swedbank norēķinu konti tiks saglabāti sākotnēja periodā, un šajā laikā būs iespējams veikt pārskaitījumus uz šiem kontiem.

  Jau šobrīd UniCredit Leasing klienti ikmēneša norēķinus var pārskaitīt arī uz kontu Citadelē. Citadeles konta Nr. norādīts UniCredit Leasing mājas lapā, kā arī tas būs iekļauts nākamajā plānotajā ikmēneša rēķinā.

 • Vai man jāmaina KASKO apdrošināšanas polisē norādītais apdrošināšnas atlīdzības saņēmējs?

  Nē, KASKO apdrošināšanas polisē izmaiņas nav jāveic.

 • Vai plānota esošo divu līzinga kompāniju – UniCredit Leasing un Citadeles līzinga un faktoringa – apvienošanās, lai kļūtu par vienu līzinga kompāniju?

  Plānots, ka visi UniCredit Leasing un Citadeles līzinga un faktoringa darbinieki strādās kā vienota komanda, un 2021. gada 1. ceturkšņa laikā darījumi pamazām tiks noslēgti ar esošo UniCredit Leasing uzņēmumu. Esošais Citadeles līzinga un faktoringa  uzņēmums saglabās darbību, nodrošinot esošā Citadeles līzinga un faktoringa portfeļa administrēšanu. Abu uzņēmumu juridiskā apvienošanās nav plānota. 

 • Vai arī turpmāk jautājumos par līzingu varēs sazināties ar savu līdzšinējo UniCredit Leasing klientu kontaktpersonu - projektu vadītāju?

  Ja mēs neinformējam par kontaktpersonas izmaiņām, tad arī turpmāk jautājumos par līzingu varēsiet sazināties ar savu līdzšinējo UniCredit Leasing kontaktpersonu.

 • Vai abas līzinga kompānijas – UniCredit Leasing un Citadeles līzings un faktorings - turpinās darboties atsevišķi un izsniegs jaunu finansējumu?

  Sākotnējā periodā mēs darbosimies kā divi atsevišķi uzņēmumi un veiksim pārdošanu no abiem uzņēmumiem, bet nodrošināsim, lai drīzumā klients un partneri mūs redzētu kā vienu uzņēmumu.

 • Kad paredzēta UniCredit Leasing zīmola un vizuālās identitātes maiņa un kad to plānots pabeigt?

  UniCredit Leasing zīmola un vizuālās identitātes maiņa tiks veikta 6 mēnešu laikā pēc darījuma noslēgšanas.

 • Vai bijušā UniCredit Leasing birojs arī turpmāk atradīsies Rīgā, Mūkusalas ielā 41?

  Darījuma apstiprināšanas datumā biroja atrašanās vieta netiks mainīta.  Tiek plānots, ka bijušā UniCredit Leasing birojs atradīsies Rīgā, Mūkusalas ielā 41 vismaz līdz 2021. gada martam, bet vēlāk – Rīgā, Republikas laukumā 2A. Par pārcelšanos uz Republikas laukumu 2A klienti tiks informēti savlaicīgi.

 • Vai turpmāk līzinga/nomas līgumus, līgumu grozījumus u.c. līzinga dokumentus varēs parakstīt arī Citadeles filiālēs, piemēram, Rēzeknē, nebraucot uz Rīgu?

  Jā, mēs plānojam, ka nākotnē Citadeles filiālēs varēs parakstīt arī līzinga līgumus vai tajos veikt grozījumus. Tiklīdz tas būs iespējams un varēsim to nodrošināt, paziņosim klientiem.

 • Ja esmu gan Citadeles, gan UniCredit Leasing klients, kā man pieteikties jauna līzinga piedāvājuma saņemšanai?

  Visi iespējamie saziņas kanāli ir pieejami, tomēr Citadeles klientiem iesakām pieteikties līzingam Citadeles internetbankā (pakalpojums pieejams tikai privātpersonām) vai Citadeles mājaslapā.

Vispārīgi jautājumi par līzingu

 • Ar ko atšķiras auto līzings no auto kredīta?

  Auto līzings  ir aizdevums automašīnas iegādei pret auto ķīlu. Iegādājoties automašīnu līzingā, par tās īpašnieku kļūst līzinga kompānija, savukārt pircējs tiek reģistrēts kā automašīnas turētājs. Tikai pēc visu līzinga līguma saistību izpildes, automašīnas īpašuma tiesības tiek pārreģistrētas no līzinga kompānijas uz klienta vārda.   

  Savukārt, auto kredīts ir aizdevums automašīnas iegādei, kad uzreiz pēc pirkuma noformēšanas automašīna kļūst par pircēja īpašumu. Vairumā gadījumu auto kredīta procenti ir augstāki, nekā iegādājoties to līzingā, kā arī auto kredītam vairumā gadījumu ir noteikts pirkuma summas ierobežojums.  

 • Ar ko atšķiras operatīvais līzings no finanšu līzinga?

  Finanšu līzings ir līzinga veids, kura laikā klients ar ikmēneša maksājumiem sedz visu automašīnas vērtību, pēc tam kļūstot par tās īpašnieku. Līzinga perioda laikā klients pilnībā sedz automašīnas vērtību, kā arī maksā aprēķinātos procentus. Līzinga termiņa beigās klients ir izpircis automašīnu 100% apmērā, un tā tiek pārreģistrēta uz klienta vārda.

  Operatīvais līzings pēc būtības ir ilgtermiņa noma. Līzinga perioda laikā klients maksā nomas maksu, kas veidojas kā starpība starp automašīnas iegādes vērtību un noteikto atlikušo vērtību. Klients līguma termiņa laikā samaksā tikai daļu no automašīnas cenas, izmaksājot tās amortizācijas (nolietojuma) vērtību.. Operatīvā līzinga gadījumā automašīna pēc līzinga perioda beigām automātiski nepāriet klienta īpašumā. Beidzoties līguma periodam, klients var automašīnu izpirkt par tās atlikušo vērtību vai arī atdot to atpakaļ pārdevējam.

Pieteikšanās līzingam un darījuma izvērtēšana

 • Kas nepieciešams, lai pieteiktos auto līzingam?

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai PRIVĀTPERSONĀM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)
  • Ienākumus apliecinošs dokuments – VSAA izziņa vai bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem no i-bankas PDF formātā.

   

  Nepieciešamie dokumenti līzinga darījuma izvērtēšanai UZŅĒMUMIEM:

  • Aizpildīts un parakstīts līzinga pieteikums
  • Operatīvā bilance un peļņas – zaudējumu aprēķins
  • Pilnvarotās personas personu apliecinoša dokumenta kopija – pases vai ID kartes kopija (dokumenta abas puses)

Identifikācija un dokumentu parakstīšana tiešsaistē, izmantojot Smart-ID

 • Vai Smart-ID izmantošana ir droša?

  Jā, Smart-ID ir drošs risinājums autentifikācijai un elektroniskai parakstīšanai. Tas ievēro vairākus drošības principus:

  1. Slepenie kodi PIN1 un PIN2 zināmi tikai Smart-ID lietotājam;
  2. Privāto kodu daļas, kas tiek izmantotas katram Smart-ID darījumam, ir tikai Smart-ID lietotāja ierīcē. 

  Lai Smart-ID izmantotu droši, jāievēro šādi principi: 

  • nekad nevienam neatklāt PIN1 un PIN2 kodu;
  • vienmēr jāpārbauda, vai Smart-ID darījumu uzsācējs ir pats Smart-ID lietotājs;
  • jāpārbauda vai lietojumprogrammā Smart-ID parādītais verifikācijas kods atbilst e-pakalpojumā parādītajam kodam;
  • lai aizsargātu savu viedierīci, ieteicams izmantot ekrāna bloķēšanu un citus drošas izmantošanas paņēmienus.

  Uzzināt vairāk par Smart-ID drošu izmantošanu šeit.

 • Kas ir Smart-ID?

  Smart-ID ir bezmaksas mobilā lietotne, ar kuru var ērti autorizēties un kas ļauj izmantot dažādus e-pakalpojumus un parakstīt dokumentus.

  Lai izmantotu Smart-ID, nepieciešams:

  • Viedtālrunis vai viedierīce
  • Mobilais internets vai Wi–Fi pieslēgums.
 • Smart-ID veidi

  Smart-ID Basic

  Smart-ID Basic nodrošina piekļuvi internetbankām, taču ar to nav iespējams parakstīt dokumentus. 

   

  Pilnas piekļuves Smart-ID konts jeb Smart-ID kvalificētais elektroniskais paraksts. 

  Smart-ID sniedz pilnu piekļuvi e-pakalpojumiem un ar to iespējams parakstīt dokumentus ar kvalificētu elektronisko parakstu, kas pielīdzināms ar roku parakstītam dokumentam. 

 • Kā pārveidot Smart-ID Basic par Smart-ID pilnās piekļuves kontu?

  Lai pārveidotu jau viedierīcē esošo Smart-ID Basic par Smart-ID pilnās piekļuves kontu būs nepieciešams: 

  1. Reģistrēts Smart-ID Basic konts. 
  2. Dokuments ar elektronisko mikroshēmu. Latvijā un Lietuvā var izmantot savu eID karti, pasi vai uzturēšanās atļauju, savukārt Igaunijā derīga tikai pase.
  3. Viedtālrunis, kas atbalsta NFC tehnoloģiju. Smart-ID lietotne automātiski pārbaudīs, vai viedtālrunī ir pieejams NFC atbalsts, un nemaz nepiedāvās biometrisko identifikāciju, ja viedtālrunis šādu tehnoloģiju neatbalsta. 
  4. Iespēja izmantot viedtālruņa kameru. 
  5. Vismaz 10 minūtes laika bez pārtraukumiem. 

  Kā to izdarīt, neizejot no mājām, skat. pamācībā šeit.

 • Kā izveidot Smart-ID Basic kontu?

  Lai izveidotu Smart-ID Basic kontu: 

  1. Lejupielādē Smart-ID lietotni savā viedtālrunī vai viedierīcē.
  2. Reģistrējies un izveido savu Smart-ID kontu. 
  3. Izveido un iegaumē PIN1 un PIN2 kodu. 
  4. Apstiprini PIN kodus un savus datus. 

  Lietotni bez maksas iespējams lejupielādēt Google Play un App Store veikalos.

 • Kā zināt, vai viedierīcē esošais Smart-ID ir ar elektroniskā paraksta funkciju?

  Lai noskaidrotu sava esošā Smart-ID konta līmeni, jāveic šādas darbības: 

  1. Jāatver Smart-ID lietotne; 
  2. Jānoklikšķina uz izvēlnes (3 svītras) kreisajā augšējā stūrī; 
  3. Jāizvēlas Lietotāja informācija

  Ja konta līmenis norādīts Smart-ID kvalificēts elektroniskais paraksts, tad Smart-ID ir ar elektroniskā paraksta funkciju un izmantojot to, iespējams parakstīt dokumentus elektroniski. 

   

Apdrošināšana

 • Vai līzingā iegādātam transportlīdzeklim obligāti ir nepieciešama KASKO apdrošināšana?

  Transportlīdzeklim, kas iegādāts līzingā, jābūt apdrošinātam par pilnu tirgus vai atjaunošanas vērtību visā līzinga līguma darbības laikā, polisē norādot Citadele Leasing kā atlīdzības saņēmēju. Klienta pienākums ir iesniegt Citadele Leasing spēkā esošās KASKO polises kopiju, nosūtot to uz e-pastu: insurance@citadeleleasing.lv

 • Kuru apdrošināšanas kompāniju KASKO polises tiek akceptētas?

  Citadele Leasing valdes akceptētās apdrošināšanas kompānijas ir:

  • AS "IF P&C Insurance" Latvijas filiāle
  • BTA Baltic Insurance Company AAS 
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
  • BALTA AAS
  • ERGO Latvija AAS
  • Gjensidige Baltic AAS
  • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS (ar limitu 50 000 EUR, iesk. PVN, 1 objektam).
 • Kas jādara, ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums?
  1. Par ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) paziņot Valsts policijai vai arī noformēt Saskaņoto paziņojumu* 
  2. Nekavējoties pieteikt apdrošināšanas gadījumā savā apdrošināšanas kompānijā.
  3. Apdrošināšanas kompānija novērtēs automašīnas bojājumus, noteiks zaudējumu apmēru, akceptēs remontdarbu tāmi vai izmaksās apdrošināšanas atlīdzību.

  *Saskaņoto paziņojumu var noformēt gadījumos, ja CSNg ir iesaistīti tikai divi transportlīdzekļi, ja abi iesaistītie transportlīdzekļu vadītāji var vienoties par CSNg apstākļiem, ja nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies tādi bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt. 

Rēķini

 • Kādi ir ikmēneša rēķinu saņemšanas veidi?

  Ikmēneša rēķinus visērtāk un bez maksas iespējams saņemt pa e-pastu. Lai pieteiktos rēķinu saņemšanai elektroniski, jāaizpilda, jāparaksta un jāiesniedz Pieteikums saziņai pa e-pastu. 

 • Kā nomainīt e-pasta adresi, uz kuru tiek saņemti ikmēneša rēķini?

  Lai nomainītu e-pasta adresi, uz kuru tiek sūtīti ikmēneša rēķini, jāaizpilda Pieteikums saziņai pa e-pastu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@citadeleleasing.lv.  Juridiskām personām pieteikumu var parakstīt tikai paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona. Pēc pieteikuma saņemšanas, Citadele Leasing veiks e-pasta nomaiņu sistēmā.  

 • Vai ir iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu?

  Jā, iespējams veikt daļēju līzinga pamatsummas atmaksu, tādā veidā samazinot turpmāko maksājumu apmēru mēnesī. Lai to izdarītu, jāaizpilda iesniegums par pildu rēķina izrakstīšanu, jāparaksta un jānosūta uz e-pastu info@unicredit.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas, UniCredit Leasing izrakstīs papildu rēķinu par iesniegumā norādīto summu, kā arī sagatavos jauno maksājumu grafiku un nosūtīs klientam. 

 • Kā rīkoties, ja nav iespējams apmaksāt līzinga rēķinu norādītajā termiņā?

  Ja radušās grūtības ar ikmēneša maksājuma/-u veikšanu, lūdzam sazināties ar savu tiešo līzinga kontaktpersonu vai UniCredit Leasing biroju, zvanot 67 502 200 vai rakstot info@unicredit.lv.   

Pilnvaras

 • Vai ar līzingā iegādātu automašīnu drīkst braukt ārpus Latvijas?

  Ar automašīnu, kas iegādāta līzingā, drīkst doties ārpus Latvijas Republikas, pirms tam saņemot UniCredit Leasing rakstveida pilnvaru.  Pilnvara nepieciešama izbraukšanai uz NVS valstīm, ES valstu teritorijā (tajā skaitā Baltijas valstīs ) tā nav nepieciešama.

  Pilnvaras izsniegšanas maksa ir  25.00 EUR (iesk. PVN). Klientiem, kuriem KASKO noformēta pie CL Insurance Broker, pilnvara ir bez maksas.

  Pilnvaras saņemšanas nosacījumi:

  • Jāiesniedz spēkā esoša KASKO polise, kurā iekļautas tās valstis, kuru robežas plānots šķērsot. Gadījumā, ka  KASKO polises segumā nav šo valstu, tad jāsagatavo KASKO polises pielikums uz vēlamo termiņu, iekļaujot nepieciešamās valstis.  
  • Nevar būt kavēti līzinga maksājumi.
  • Jāiesniedz aizpildīts un parakstīts iesniegums pilnvaras saņemšanai, izbraukšanai no valsts

  Pilnvaras sagatavošanai nepieciešamo iesniegumu ar pielikumiem jānosūta uz e-pastu info@citadeleleasing.lv.  

Auto un CSDD

 • Kas jādara, ja vēlos nomainīt līzinga auto numura zīmi?

  Lai veiktu automašīnas, kas iegādāta līzingā, numura zīmes maiņu, no līzinga kompānijas puses nekādi dokumenti vai atļauja nav nepieciešami. Lai veiktu numura zīmes maiņu, jādodas uz CSDD.