CUBEicon/36/flexible

Leasing application for private person

1 2

Perkamas turtas

Pageidaujamos finansavimo sąlygos

  1. Perkamas turtas
  2. Pageidaujamos finansavimo sąlygos
* Privalomi laukai
EUR

Down payment

EUR

Term

%
Continue
* Privalomi laukai

Number of children

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Patvirtinu, kad esu tikrasis naudos gavėjas (naudos gavėju laikomas asmuo, kurio naudai atliekamas sandoris ar veikla)

Ar Jūs arba naudos gavėjas, arba Jūsų ar naudos gavėjo artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantis asmuo*?

Ar yra aplinkybių, galinčių neigiamai įtakoti Jūsų ekonominę ir finansinę situaciją bei galimybes tinkamai vykdyti finansinius Įsipareigojimus ateityje (teisme/arbitraže iškeltos ar numatytos iškelti bylos ir kt.)
Aš sutinku, kad SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialas tvarkytų mano asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo veiklą ir siūlomas paslaugas bei draudimo bendrovių ir (ar) draudimo brokerių bendrovių teikiamų draudimo paslaugų pasiūlymus